Tarife

 • Administrare personal

  5 salariat/luna
  • intocmirea dosarelor de personal
  • intocmirea contractelor individuale de munca
  • intocmirea documentatiei pentru incetarea/modificarea/suspendarea contractelor individuale de munca
  • intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca
  • intocmirea adeverintelor de vechime
  • revisal
 • Salarizare personal (payroll)

  5 salariat/luna
  • verificarea si procesarea pontajului lunar si a tuturor datelor necesare calculului salarial
  • verificarea certificatelor de concediu medical
  • calculul salarial
  • transmiterea documentelor rezultate din calculul salarial : statul de plata; fluturasi de salarii; centralizator salarii;ordine de plata privind contributiile sociale si ale impozitului pe salarii
  • generarea si transmiterea declaratiei unice
  • evidenta concediilor de odihna
  • intocmirea de rapoarte de salarizare la solicitarea clientului
  • consultanta in problemele de salarizare